BIODO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W chwili obecnej bezpieczeństwo informacji jest kluczowym elementem zarządzania każdą organizacją i stanowi o jej odrębności i konkurencyjności na rynku nie tylko krajowym, ale też światowym. Należy zwrócić uwagę, że zagwarantowanie niezakłóconego dostępu oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji przesądza o pozycji rynkowej organizacji jak też  innowacyjności, konkurencyjności a także zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci.

Podstawowym błędem popełnianym przez wiele organizacji jest traktowanie bezpieczeństwa - zabezpieczenia ważnych zasobów przetwarzających informację, jako zagadnienia jednorazowego. Tymczasem bezpieczeństwo powinno być procesem, który jest poddawany ciągłej ocenie oraz udoskonaleniu ze względu na fakt, że wzrasta skuteczność metod ataku. Jednocześnie w wyniku rozwoju organizacji może się okazać, że zmieniają się jej priorytety dotyczące stopnia ochrony poszczególnych jej zasobów informacyjnych, ale także sama organizacją staje się bardziej atrakcyjnym celem ataku ze względu na jej pozycje rynkową jak też wartość zarządzanych przez nią zasobów - informacji, danych, usług. Niestety współczesne hybrydy wirusów, koni trojańskich, robaków internetowych tworzone są na zamówienie nie tylko przestępców, ale także firm czy nawet rządów konkretnych państw w celu realizacji konkretnych zadań tj. ukierunkowanych ataków, których celem może być nie tylko zdyskredytowanie organizacji i jej pracowników, ale także uzyskanie nieuprawnionego dostępu do informacji bądź jej zasobów (środków finansowych), dzięki czemu mogą znacznie ograniczać rozwój, konkurencyjność organizacji, firmy, państwa. Należy zwrócić uwagę, że tylko kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI, eksploatowanego, rozwijanego w sposób ciągły przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w normach PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 17799, PN-I-13335 oraz innych norm dotyczących techniki informatycznej, pozwala na zagwarantowanie efektywnego, stabilnego poziomu bezpieczeństwa informacji, ciągłości świadczonych usług - procesów biznesowych, bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, technicznych i ludzkich.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakie stawia współczesna rzeczywistość przed każdą organizacją czy zwykłym człowiekiem tj. efektywnego i właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, danymi prawnie chronionych jak też informacjami wartościowymi z punktu widzenia każdej osoby, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w obszarach:

Wydarzenia


W trakcje aktualizacji.